IC hotels

HOTEL BRIDGE Hotel STEP SPORTCENTRUM STEP


Profil společnosti

Společnost IC HOTELS a.s., IČ: 267 45 445, sídlí na adrese Malletova 1141, 190 00 Praha 9. Společnost byla založena v roce 2002. V prvních letech své existence se zaměřovala především na činnosti v oblasti ubytování a pohostinství, jež byly postupem času rozšířeny o další služby, zejména o nabídku sportovních a relaxačních aktivit.

V současné době poskytuje společnost ve svých provozovnách - Wellness HOTEL STEP a HOTEL BRIDGE - zejména ubytovací a hostinské služby, ve Wellness HOTEL STEP zajišťuje také kongresové služby, a dále provozuje sportovní zařízení SPORTCENTRUM STEP, které se nachází za Wellness HOTEL STEP. Klienti Wellness HOTEL STEP tak mohou využít, vedle běžně hotely poskytovaných služeb, také četné množství sportovních a relaxačních aktivit určených nejen pro hotelové hosty, ale vzhledem ke své kapacitě primárně pro širokou veřejnost.

Za dobu trvání své existence si společnost na trhu vydobyla v nemalé konkurenci významné postavení, a to jak zásluhou týmu kvalifikovaných zaměstnanců, tak díky samotnému vedení společnosti, které působí v jejím čele v neměnném složení od počátku svého vzniku.

Společnost při své činnosti klade důraz na poskytování služeb v nejvyšší kvalitě a odměnou jí jsou spokojení klienti, kteří jejích služeb opakovaně využívají.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8045.


Účetní závěrka [2017], výroční zpráva [2017], zpráva o vztazích, zpráva auditora

Zásady zpracování osobních údajů